Biuro Główne
70-207 Szczecin
Pl. Batorego 4
POLAND
PO BOX 606
tel.: +(48) 91 4338573
fax: +(48) 91 4342643, 91 4338249
mobile duty: +(48) 601702563

Sad Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000165133
NIP 852-05-08-453
Kapitał zakładowy PLN 172.800,-
<mapa> <pracownicy>


<strona główna> <biuro główne> <oddziały> <e-mail> <english version>

© MAS 2013