Branch Office
Świnoujście Kołobrzeg

ul. Barlickiego 16/15
72-602 Świnoujście

mobile: +(48) 601702543
mobile: +(48) 505382275

<e-mail>

Jarosław Macyszyn

ul. Portowa 41
PO BOX 3
78-104 Kołobrzeg 6

tel.: +(48) 94 3546453
fax: +(48) 94 3520202
mobile: +(48) 601870910

<e-mail>

Marian Karasiński - manager
Halina Karasińska
Krzysztof Kamiński<main page> <head office> <branch office> <e-mail> <polish version>

© MAS 2013