Head Office
70-207 Szczecin
Pl. Batorego 4
POLAND
PO BOX 606
tel.: +(48) 91 4338573
fax: +(48) 91 4342643, 91 4338249
mobile-duty: +(48) 601702563

Sad Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000165133
NIP 852-05-08-453
Kapitał zakładowy PLN 172.800,-
<map> <staff>


<main page> <head office> <branch office> <e-mail> <polish version>

© MAS 2013