<mapa> <Zarząd>
Rada NadzorczaMarek Klemczak

PRZEWODNICZĄCY
mobile: +(48) 607226138
<@>Wojciech Machiński

WICEPRZEWODNICZĄCYAnna Poliszuk

SEKRETARZ
tel: +(48) 91 4338573


ZarządBogdan Kowalczyk

PREZES
mobile: +(48) 601723127Lech Turkowski

PROKURENT
tel: +(48) 91 4338573
mobile: +(48) 601777655
<@>

Sekretariat e-mail telefon mobile
<@> +(48) 91 4338573
Dział Agencyjny
+(48) 91 4339113
DYSPONENT: +(48) 601702563
Sekcja Usług Stoczniowych
<@> +(48) 91 4403350 +(48) 607577352
+(48) 601757907


<strona glówna> <biuro glówne > <oddzialy> <e-mail> <english version>

© MAS 2013